2016 – Příspěvky a věcné dary

Příspěvky a věcné dary v roce 2016

12.000 Kč – DIAKLUB Nová Paka – příspěvek na výlohy spojené s ozdravným pobytem dětí s diabetem v Českém ráji

50.000 Kč – DIAKONIE ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích