Kontakt

Kontakt

SÍDLO NADACE:

Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
E-mail: info@archa-chantal.cz

Facebook

ŘEDITELKA NADACE

Šárka Nečasová
Mobil: 739 442 141
E-mail: director@archa-chantal.cz

VEDOUCÍ KANCELÁŘE

Ing. Katarína Hoffmannová
Mobil: 775 312 704
E-mail: info@archa-chantal.cz

IČO: 643 261 95

Nadace Archa Chantal je zapsána v Nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka číslo 571