O nás

O nás

Nadace Archa Chantal

byla založena 11. června 1993 z iniciativy paní Chantal Poullain-Polívkové, Francouzky, která u nás žije již řadu let. Život paní Chantal – to je plno barev a lásky, a protože láska patří hlavně dětem, rozhodla se vytvořit nadaci Archa, která je pro ni symbolem pomoci a záchrany. Filozofií Nadace Archa Chantal je humanizace dětských zdravotnických zařízení. Veškerá snaha směřuje k vytvoření podmanivého prostředí pozitivně působícího na psychiku nemocných dětí. Změnou neutěšeného prostředí v útulná, příjemná místa se malý pacient stává součástí kouzelného světa. Touto hrou se dítě lépe vyrovná s pobytem v nemocnici, zbaví se stresu a překoná odloučení od rodičů. Projekty jsou navrhovány výtvarníky a architekty na základě požadavků a konkrétních potřeb jednotlivých nemocničních oddělení ve spolupráci s dětskými psychology, lékaři a sestrami. Návrhy jsou originální svým námětem a každá jejich realizace je komplexní přestavbou interiéru do nejmenších detailů – vše v dokonalé harmonii.

Přání nadace je zateplit studené, neosobní prostředí barvami, obrázky, hernami, všemi dostupnými prostředky navodit u nemocných dětí pocit bezpečí, co nejvíce zmírnit jejich duševní strádání, strach a stesk po domově. “Důvod, proč o tohle všechno usiluji je prostý, v nemocnici by se nemělo léčit pouze tělo, ale i obolavělá duše. Pohoda a harmonie jsou přece základním předpokladem fyzického zdraví”, říká paní Chantal.

Vznik nadace

Nadace byla založena 11. června 1993 v Prachaticích.

Dne 28. června 1995 bylo sídlo přemístěno do Brna.

Od 1. listopadu 1995 začala činnost nadace v Praze.

Cíl nadace

Nadace je zřízena za účelem zlepšení prostředí v dětských nemocnicích a léčebnách formou oprav a rekonstrukcí těchto objektů. Dosažení co nejrychlejšího léčebného výsledku a také zasloužení se o zlepšení psychického stavu malých pacientů, který má vliv na jejich úspěšnou rehabilitaci. Zkvalitnění vztahu dítě - lékař - rodiče.

Opravy budov

opravy a úpravy dětských zdravotnických zařízení s důrazem na jejich výtvarné pojetí, výzdobu obrazy a sochami

Vybavení

vybavení dětských zdravotnických zařízení nábytkem, knihami, hračkami a spotřební elektronikou

Rozvoj

rozvoj vzájemné spolupráce zdravotníků, dětí, rodičů a veřejnosti