Organizační struktura

Organizační struktura

Správní orgány Nadace Archa Chantal

V souladu s platnými právními předpisy a statutem Nadace Archa Chantal jsou jejími orgány:

  • Správní rada Nadace Archa Chantal
  • Dozorčí rada Nadace Archa Chantal

Správní rada je nejvyšším orgánem Nadace Archa Chantal, který rozhoduje o zásadních otázkách, týkajících se koncepce strategie a činnosti nadace.

Složení Správní rady Nadace Archa Chantal:

předseda: Chantal Poullain-Polívková
místopředseda: Marta Kubišová
člen: Mgr. Beata Rajská

Dozorčí rada Nadace Archa Chantal je kontrolním orgánem nadace. Na svých zasedáních se zabývala zejména kontrolou hospodaření nadace, kontrolou nakládání s finančními prostředky.

Složení Dozorčí rady Nadace Archa Chantal:

předseda: Michal Babák
místopředseda: JUDr. Martin Bjalončík
člen: Marek Škarpa

Management Nadace Archa Chantal

Management nadace uplatňuje pravomoci delegované správní radou. Zodpovědnost a kompetence jednotlivých členů vedení nadace vyplývají z platné legislativy, jsou upraveny statutem, organizačním řádem a kompetenčním a podpisovým řádem.

Ředitel: Šárka Nečasová

Vedoucí kanceláře: Ing. Katarína Hoffmannová